Våga gå ur din trygghetszon

Många undviker att säga vad de tycker och tänker i rädsla av konflikter, och för att undvika våra rädslor när helst vi kan slippa att möta dem. Vi har kommit till en punkt där vi värderar rutin mer än det okända, och säkerhet över spontanitet. Och ändå är det ofta de saker som gör oss osäkra det som utmanar oss mest och ger oss mer erfarenhet. Vi önskar att vi slapp gå egenom dessa känslomässiga stormar, fast det är just dessa som stärker oss många gånger. Dem ger oss en mognad och ansvarstagande, och tänker du efter, vilken bättre lärare kan vi ha än våra egna direkta erfarenheter.

 

 

Bekvämlighet kan många gånger komma från rädslan för det okända och rädslan för att misslyckas. Vi känner oss säkra inom dessa ramar, men i verkligheten är denna bekvämlighet en gjuten bur som skiljer oss från vår egna storhet. När vi inte vågar utmana oss själva att vara mer, så nöjer vi oss med medelmåtta. Vi känner på oss vad det är som saknas i vårat liv, men vi agerar inte för att ändra till det vi känner och vill. Rädslan för att misslyckas överskuggar vårt fulla potential, vårt sinne övertygar oss om att vi inte är kapabla till mer och större saker, så vi står still.

 

 

Vi klänger oss fast vi bekvämlighet då vi fruktar vår egen storhet. Det är säkrare att stå i skuggan än att stå i rampljuset, för där riskerar vi kritik och utomståendes bedömningar. Storhet kräver modet att stå själv och inte kompromissa om våran egen sanning. Det puschar oss till ändring och får oss att utvecklas som individer. Att tro och lita på sig själv, att behålla sin intigritet utan att överge oss själva för att behaga andra....det är sann storhet. 

 

Om du stänger av dina känslor för att det känns bekvämare att distrahera dig själv med "ytliga" nöjen istället för att se till ditt inre och släppa din smärta och sluta ignorera hur du känner, Var ärlig med dig själv och tillåt dina förträngda känslor att komma fram och ge dig möjligheten att släppa dem.

Våga vara den du verkligen är och ge dig själv möjligheten att nå ditt fulla potential. Se till att du mår bra och börja släppa gamla uråldriga värderingar och vanor. Ska du vara bekväm så var bekväm över dig och ditt inre, våga tro på att dina känslor guidar dig mot det du vill uppnå och förkroppsliga den storhet du besitter.

//Herr T

 

 

 
 

 Hantera kontrasterna i ditt liv

När man inser hur attraktionslagen fungerar och förstår hur man medvetet kan skapa sin egen vardag och sitt liv genom positivitet kan det uppstå vissa frågor, " Varför upplever jag sånt som för mig är negativt trots att jag håller mig positiv så mycket jag bara kan? " eller " Jag attraherar INTE det jag önskar! ", för att förklara detta får vi börja i rätt ände. Vi människor är kött, ben och blod samtidigt som vi är energi, vi är en del av universums källenergi men samtidigt individuella.
 
 
Varje dag upplever vi kontraster som står i motsatts till det vi vill ha, många kontraster är sånt som du inte själv är direkt inblandad i som en svältkatastroff på tv eller en bilolycka utanför ditt hus, du har inte dragit till dig dessa upplevelser då du isådana fall skulle befinna dig i situationerna och inte titta på dem utifrån. Men lika viktigt för dig är hur du hanterar det du ser även om du inte är direkt påverkad. Ser du en olycka och personen tar sig ur bilen oskadd, tänker du då "han kunde lika bra ha dött" eller "vilken tur att det gick så bra". Vi befinner oss i ett mediasamhälle där vi varje dag får se olika katastrofer och andra hemskheter då media har sin fokus på just detta, det är bara du som medvetet kan välja hur du låter sånt påverka dig och vad du lägger din fokus på. Ett bra exempel är när 4000 människor 1993 samlades i Washington D.C. och mediterade och la sin fokus på att minska våldsbrott i staden i en månad, våldsbrotten gick ner den sista veckan med 15.6%. 
 
 
 
Om du aldrig upplever kontraster i ditt liv så kommer du aldrig veta vad du vill ha eller inte vill ha! Om vi tar ordet kontrast så betyder det i enkel form finns det svart så finns det vitt, för att uppleva  glädje måste du även kunna känna sorg. Så för att skapa din verklighet, för att skräddar sy ditt eget liv så upplever du sådant du inte vill ha, det i sin tur ger upphov till en önskan om det mottsatta. Du upplever kanske att pengarna inte räcker till, du har för lite. Det genererar en tanke om att du vill ha mer pengar, och så fort din tanke om att ha för lite pengar har formats sänder du ut vibrationen om att du har för lite pengar. Det är nu du måste fokusera på det du VILL ha, du vill ju inte dra till dig mer av att ha för lite. 
 
 
Vi människor har en konstig förmåga av att lättare kunna fokusera på det vi INTE vill ha istället för att fokusera på det vi VILL ha, och då källenergin tar emot dina vibrationer ovasett om du säger INTE eller ej så drar du till dig det du tänker på. Med andra ord tänker du på din avsaknad av pengar eller din livs kärlek så drar du till dig mer avsaknad av pengar eller kärlek, fokuserar du däremot på glädjen av att ha tillräkligt med pengar och kärlek så drar du till dig detta. Du får alltid det du fokuserar på mest.
 
 
 
 
 
Moder Theresa förstod tankens och fokusens kraft.  När hon blev inbjuden till ett möte mot krig svarade hon "Jag kommer inte till ett möte mot krig, men jag kommer om det är ett möte för fred." Ordlek tänker någon kanske nu? Tänk då på detta, i ett möte mot krig så ligger fokusen på just krig, alltså sänds en vibration ut från deltagarna om just krig, medans ett möte för fred lägger sin fokus på fred och deltagarna sänder ut en vibration som motsvarar detta.
 
 
 -Herr T


RSS 2.0