Hantera kontrasterna i ditt liv

När man inser hur attraktionslagen fungerar och förstår hur man medvetet kan skapa sin egen vardag och sitt liv genom positivitet kan det uppstå vissa frågor, " Varför upplever jag sånt som för mig är negativt trots att jag håller mig positiv så mycket jag bara kan? " eller " Jag attraherar INTE det jag önskar! ", för att förklara detta får vi börja i rätt ände. Vi människor är kött, ben och blod samtidigt som vi är energi, vi är en del av universums källenergi men samtidigt individuella.
 
 
Varje dag upplever vi kontraster som står i motsatts till det vi vill ha, många kontraster är sånt som du inte själv är direkt inblandad i som en svältkatastroff på tv eller en bilolycka utanför ditt hus, du har inte dragit till dig dessa upplevelser då du isådana fall skulle befinna dig i situationerna och inte titta på dem utifrån. Men lika viktigt för dig är hur du hanterar det du ser även om du inte är direkt påverkad. Ser du en olycka och personen tar sig ur bilen oskadd, tänker du då "han kunde lika bra ha dött" eller "vilken tur att det gick så bra". Vi befinner oss i ett mediasamhälle där vi varje dag får se olika katastrofer och andra hemskheter då media har sin fokus på just detta, det är bara du som medvetet kan välja hur du låter sånt påverka dig och vad du lägger din fokus på. Ett bra exempel är när 4000 människor 1993 samlades i Washington D.C. och mediterade och la sin fokus på att minska våldsbrott i staden i en månad, våldsbrotten gick ner den sista veckan med 15.6%. 
 
 
 
Om du aldrig upplever kontraster i ditt liv så kommer du aldrig veta vad du vill ha eller inte vill ha! Om vi tar ordet kontrast så betyder det i enkel form finns det svart så finns det vitt, för att uppleva  glädje måste du även kunna känna sorg. Så för att skapa din verklighet, för att skräddar sy ditt eget liv så upplever du sådant du inte vill ha, det i sin tur ger upphov till en önskan om det mottsatta. Du upplever kanske att pengarna inte räcker till, du har för lite. Det genererar en tanke om att du vill ha mer pengar, och så fort din tanke om att ha för lite pengar har formats sänder du ut vibrationen om att du har för lite pengar. Det är nu du måste fokusera på det du VILL ha, du vill ju inte dra till dig mer av att ha för lite. 
 
 
Vi människor har en konstig förmåga av att lättare kunna fokusera på det vi INTE vill ha istället för att fokusera på det vi VILL ha, och då källenergin tar emot dina vibrationer ovasett om du säger INTE eller ej så drar du till dig det du tänker på. Med andra ord tänker du på din avsaknad av pengar eller din livs kärlek så drar du till dig mer avsaknad av pengar eller kärlek, fokuserar du däremot på glädjen av att ha tillräkligt med pengar och kärlek så drar du till dig detta. Du får alltid det du fokuserar på mest.
 
 
 
 
 
Moder Theresa förstod tankens och fokusens kraft.  När hon blev inbjuden till ett möte mot krig svarade hon "Jag kommer inte till ett möte mot krig, men jag kommer om det är ett möte för fred." Ordlek tänker någon kanske nu? Tänk då på detta, i ett möte mot krig så ligger fokusen på just krig, alltså sänds en vibration ut från deltagarna om just krig, medans ett möte för fred lägger sin fokus på fred och deltagarna sänder ut en vibration som motsvarar detta.
 
 
 -Herr TNamn:


E-postadress: (publiceras ej)


URL/Bloggadress:


Kommentar:

Kom ihåg mig?
RSS 2.0